Home > Node > Asistent / Asistentka SAMRS

Asistent / Asistentka SAMRS

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

 

   Názov pozície:               Asistent / Asistentka SAMRS

               Forma:               Trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu:               1.4.2018                                     

            Odmena:               dohodou

 

Zodpovedá za

·         administratívnu podpornú činnosť na sekretariáte SAMRS,

·         komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry SAMRS,

·         komunikáciu s poskytovateľmi služieb SAMRS,

·         komunikáciu so zahraničnými partnermi v angličtine,

·         archiváciu projektovej dokumentácie SAMRS,

·         proces verejného obstarávania formou EKS,

·         vypracovanie pomocných podkladov,

·         správu strojov, prístrojov a zariadení, ich údržbu, opravy a jednoduché obnovy.

 

Zabezpečuje

·         nákup hmotného investičného majetku,

·         spracovanie podkladov a evidencie pre tuzemské a zahraničné pracovné cesty,

·         informačné, organizačné a evidenčné práce sekretariátu, administratívnu a organizačnú podporu zamestnancov SAMRS,

·         organizáciu denného programu štatutára, vybavovanie telefónnych hovorov,

·         organizovanie stretnutí, návštev, porád, konferencií a iných akcií SAMRS,

·         spracovanie záznamov z porád a rokovaní, evidovanie úloh, sledovanie termínov plnenia úloh a sledovanie ich dodržiavania,

·         vybavovanie bežnej korešpondencie a elektronickej pošty prichádzajúcej z externého prostredia,

·         zabezpečovanie (formálne) informačných tokov medzi jednotlivými  zamestnancami.

 

Požadujeme

·         samostatnosť, zodpovednosť a precíznosť

·         dobrý písomný prejav v bežnej administratívnej korešpondencii

·         schopnosť prioritizovať úlohy a dodržiavať termíny

·         znalosť kancelárskych programov, predovšetkým Word a Outlook

·         angličtina (minimálne B2), ukončený I. stupeň VŠ

 

Výhodou je:

·         skúsenosť na podobnej pozícii

·         znalosť verejného sektora

·         schopnosť vypracovať jednoduché sumáre a podklady

 

Ak Vás ponuka zaujala, pošlite svoje CV na lucia.rozkopalova@slovakaid.sk s názvom pozície v predmete emailu, spoločne so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktorý je prílohou tohto dokumentu.

Prosíme, aby ste do tela emailu spolu so svojim životopisom vložili nižšie uvedený text: „Zaslaním svojho životopisu udeľujem svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v profesijnom životopise na účel výberového konania“.

Viac informácií na http://slovakaid.sk/sk/kto-sme/agentura-samrs