Home > Node > Grantové výzvy 2018

Grantové výzvy 2018

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

Foto: Narovinu

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce v nasledovných programoch:

Program rozvojových intervencií

Program odovzdávania skúseností

Program podnikateľských partnerstiev