Home > Our staff

Our staff

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAIDC)

Dr. Ing. Zuzana Letková
Riaditeľka
zuzana.letkova@slovakaid.sk

Mária Zoppová
Asistent
maria.zoppova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2601 / 0905 644 785


Maroš Kramár
Projektový manažér

Rozvojové vzdelávanie, spolufinancované projekty EÚ, dobrovoľníci
maros.kramar@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2605
0918 400 589

Ing. Denisa Švecová
Projektová manažérka
Microgrants
denisa.svecova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2613 / 0918 400 590


Ing. Nina Macháčová
Manažér projektu
Keňa a Južný Sudán, obchodné partnerstvá
nina.machacova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2603 / 0918 400 593

JUDr. Tatiana Štefanková
Projektový manažér
Moldavsko, Afganistan, západný Balkán
tatiana.stefankova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2610 / 0918 400 584


RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.
Projektový manažér
Východné partnerstvo,
Finančné príspevky
zuzana.palosova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2608 / 0915 699 223

 

Mgr. Dana Sládeková
Projektová manažérka
Humanitárna pomoc, informovanosť verejnosti a PR
+ 421-2-5978-2604 / 0918 400 591Mgr. Petra Poľašková
finančná manažérka
petra.polaskova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2602 / 0908 723 697


Ing. Helena Tóthová Ekonomika
a personál
helena.tothova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2612 / 0918 400 587

Ing. Jana Hrdlíková
Accountant 
jana.hrdlikova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2607 / 0918 400 586


Centrum pre transfer skúseností v oblasti integrácie a reforiem (CETIR)

Ing. Simona Lacková
kontaktný bod CETIR
simona.lackova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2611 / + 421-918 400 592


Mgr. Lenka Tomeková
Finančná manažérka CETIR
lenka.tomekova@slovakaid.sk
+ 421-2-5978-2614 / + 421-917 925 748


________________________

Rozvojové diplomati (MFEA)

Ing. Peter Tomášek
Rozvojový diplomat

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kishineve, Moldavsko
peter.tomasek@mzv.sk

PhDr. Izabela Nagyová, PhD.
Rozvojový diplomat

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi, Keňa
izabela.nagyova@mzv.sk