Domov > Novinky a tlačové správy

Novinky a tlačové správy

Zoznam schválených žiadostí o dotácie v rámci výziev s uzávierkou 17.4.2015

V prílohe zverejňujeme zoznam žiadostí, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Grantové výzvy 2015

V zmysle schválenej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014-2018 a Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2015, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 26. februára 2015 nasledovné výzvy:

OZNAM

Z dôvodu zmeny telekomunikačného poskytovateľa služieb Vám oznamujeme, že v čase medzi 12:00 hod. 26.2.2015 až do 12:00 hod. 27.2.2015 nebude možné nás kontaktovať prostredníctvom pevných telefónnych liniek.

Stránky