Domov > Novinky a tlačové správy

Novinky a tlačové správy

Zoznam schválených žiadostí o dotácie v rámci výziev s uzávierkou 17.4.2015

V prílohe zverejňujeme zoznam žiadostí, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené rozhodnutím ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Stránky