Home > Novinky > VYHLASUJEME ĎALŠIU VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR

VYHLASUJEME ĎALŠIU VÝZVU NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI SR

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 04.05.2020 nasledovnú výzvu: 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu - SAMRS/2020/HUM/3 
Dátum uzatvorenia výzvy: 18.05.2020

Intenzívne vnímame akútnu potrebu pomoci v tretích krajinách. Preto sme v spolupráci s kľúčovými partnermi pripravili a dnes vyhlasujeme ďalšiu, v poradí druhú, humanitárnu výzvu. Je zameraná na socio-ekonomické dopady pandémie v celkovom objeme 300 000 eur (pri maximálnej výške požadovanej dotácie ODA na projekt 100 000 eur) a otvorená pre všetkých oprávnených žiadateľov, vrátane podnikateľov. 

Cieľom výzvy je podpora humanitárnych aktivít reagujúc na dôsledky šíriacej sa pandémie koronavírusu so zameraním na ekonomickú odolnosť a prepojenie humanitárnych a rozvojových aktivít v programových a partnerských krajinách.

Ide o podporu najmä prostredníctvom posilnenia miestnych kapacít pre zvyšovanie ekonomickej odolnosti, zaistenia produkcie potravín a ich distribúcie, udržania a zvyšovania zamestnanosti, preškoľovania ľudí, ktorí kvôli kríze prišli o prácu a dlhodobo nezamestnaných, zvyšovania zručností a prevencie pred druhotnými negatívnymi následkami pandémie medzi civilným obyvateľstvom, najmä medzi najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie môžu žiadatelia podávať do 18. mája 2020.