Home > Novinky > Výzva na odborných hodnotiteľov projektov SlovakAid

Výzva na odborných hodnotiteľov projektov SlovakAid

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje dňa 17.12.2018 výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce:

Výzva na odborných hodnotiteľov SAMRS/OH/2019

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH    (.docx)

Príloha č. 2 - Súhlas so spracovaním osobných údajov   (.docx)

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie  (.docx)

Príloha č. 4 - Výber sektorovej priority 

 

Žiadosť (spolu s prílohami) je možné posielať do 17.12.2019 na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7
811 04 Bratislava