Domov > Verejne obstaravanie > Oznámenia

Oznámenia

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Oznámenie o zadávaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Drotárska cesta 46
811 02 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Helena Tóthová
Tel: +421 268205022
E-mail: helena.tothova@slovakaid.sk

 1. Názov predmetu zákazky:

Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia

 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničných destinácií pre potreby verejného obstarávateľa.

Služby sa týkajú:

 • zabezpečenia rezervácie leteniek, resp. spiatočných leteniek v ekonomickej triede,
 • zabezpečenia storna a zmeny rezervácie leteniek,
 • doručenia leteniek v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom,
 • poradenstva a konzultácií v oblasti rezervácií leteniek a ostatných cestovných dokladov,
 • v prípade potreby poskytnutia služieb priamo u verejného obstarávateľa,
 • na požiadanie poskytovanie informácií verejnému obstarávateľovi o službách jednotlivých leteckých spoločností,
 • upozornenia verejného obstarávateľa na povinnosť vybavenia vstupného cestovného víza do krajiny príletu (resp. tranzitného víza),
 • zabezpečenie prepravy batožiny na základe požiadaviek verejného obstarávateľa a jej doručovanie v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom.

Destinácie do ktorých sa budú zabezpečovať spiatočné letenky sú: Srbsko (Belahrad), Čierna Hora (Podgorica), Macedónsko (Skopje), Bosna a Hercegovina (Sarajevo), Chorvátsko (Zagreb), Ukrajina (Kijev), Moldavsko (Kišinev), Irak (Bagdad), Tunisko (Tunis), Keňa (Nairobi), Egypt (Káhira), Gruzínsko (Tbilisi) a Belgicko (Brusel). Predpokladané miesta odletov sú: Bratislava, Viedeň, Budapešť. Na požiadavku verejného obstarávateľa musí uchádzač zabezpečiť spiatočné letenky z uvedených destinácií ako miesta začiatku cesty a príletom do Bratislavy, Viedne alebo Budapešti.
 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky je 19 501 EUR.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za nacenenú vzorku leteniek.

 1. Identifikácia úspešného uchádzača:

SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1
824 72 Bratislava

 1. Konečná celková hodnota zákazky:

Celková hodnota zákazky je 23 401,20 EUR s DPH.

 

V Bratislave 04.02.2014