Home > Node > Miléniové rozvojové ciele

Miléniové rozvojové ciele

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

Miléniové ciele sústreďujú pozornosť svetového spoločenstva na dosiahnutie podstatného, merateľného zlepšenia kvality života ľudí. Stanovujú merateľné kritériá nielen pre rozvojové krajiny, ale aj pre bohaté krajiny a medzinárodné inštitúcie, ktoré podporujú rozvojové programy v menej rozvinutých častiach sveta. Slovensko sa prostredníctvom svojich najvyšších predstaviteľov na summite OSN v roku 2005 k plneniu týchto cieľov jednoznačne prihlásilo. Ako člen EÚ a špecializovaných organizácií systému OSN je Slovensko intenzívne zapojené do riešenia globálnych úloh.

 

Video embed: