Home > Node > Európsky rok rozvoja 2015

Európsky rok rozvoja 2015

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

Európska komisia vyhlásila rok 2015  za Európsky rok rozvoja (EYD2015). EYD je prvým európskym rokom, ktorý bude mať silný globálny rozmer a predstavuje jedinečnú príležitosť na rozsiahlu verejnú diskusiu a  zapojenie občanov do vízie Európy o globálnom rozvoji. Je tiež príležitosťou zhodnotiť, čo sa v rozvojovej agende doposiaľ dosiahlo a aké sú vízie pre spoluprácu s rozvojovými krajinami na ďalšie roky.

Video embed: