Home > Node > Spolufinancovanie projektov EÚ

Spolufinancovanie projektov EÚ

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

EÚ kofinancované (spolufinancované) projekty sú nástrojom podpory SlovakAid pre oprávnené subjekty, ktoré sa uchádzajú o finančné príspevky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Týmto nástrojom sa posilňuje podiel Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce EÚ a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou EÚ. Zapájanie sa do celoeurópskych rozvojových projektov prispieva k zvýšeniu profesionality a expertízy, budovaniu dlhodobých partnerských vzťahov a zviditeľneniu značky SlovakAid.