Home > Node > Grantové výzvy 2020

Grantové výzvy 2020

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version

INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV SAMRS NA ROK 2020

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 20.01.2020 nasledovné výzvy:

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne – SAMRS/2020/ZB/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike – SAMRS/2020/MD/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane - SAMRS/2020/AFG/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku - SAMRS/2020/GE/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regiónoch Stredného a Blízkeho východu; Zmiernenie negatívnych vplyvov humanitárnej krízy v Južnom Sudáne a jej dôsledkov priamo ovplyvňujúc okolité krajiny (utečenecká kríza – SAMRS/2020/HUM/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 02.03.2020

Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom podpory ochrany zdravia a bezpečnosti civilného obyvateľstva UA ako predpokladu sociálno-ekonomického rozvoja krajiny – SAMRS/2020/UA/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 02.03.2020

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov- dobrovoľníkov do rozvojových krajín – SAMRS/2020/D/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 24.02.2020

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 27.01.2020 nasledovné výzvy: 

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania – SAMRS/2020/RV/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 02.03.2020

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda) – SAMRS/2020/SSA/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Podpora nových podnikateľských partnerstiev – SAMRS/2020/PPP/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020


Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 03.02.2020 nasledovné výzvy: 

Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020
 


Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 10.02.2020 nasledovné výzvy: 

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike - SAMRS/2020/KE/1 
Dátum uzatvorenia výzvy (po predĺžení): 06.04.2020

AKTUALIZÁCIA K 03.04.2020:

v súvislosti s pripravovanými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je výzva k 3. aprílu 2020 ZRUŠENÁStrategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike - SAMRS/2020/ST/KE/1

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 20.04.2020 nasledovnú výzvu: 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu - SAMRS/2020/HUM/2
Dátum uzatvorenia výzvy: 04.05.2020
 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 04.05.2020 nasledovnú výzvu: 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu - SAMRS/2020/HUM/3 
Dátum uzatvorenia výzvy: 18.05.2020