Home > Ako pomahame > Mikrogranty

Mikrogranty

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

      

Mikrogranty ako finančné príspevky predstavujú operatívnu a efektívnu formu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, ktorá umožňuje slovenským zastupiteľským úradom od roku 2008 veľmi rýchlo a adresne reagovať na problémy a potreby partnerskej krajiny. Súčasne s poskytovaním takejto formy finančnej pomoci sa Slovensko postupne zviditeľňuje vo svete rozvojovej spolupráce. Účeloví recipienti sú ľudia žijúci v chudobe, no granty môžu byť alokované organizáciám, či podporným skupinám alebo právnickým osobám, ktoré zohrávajú úlohu v distribúcií charitatívnych finančných prostriedkov. Zastupiteľské úrady v partnerských krajinách mohli aj v roku 2019 predkladať svoje návrhy na financovanie mikrograntov, pričom je pre jeden projekt stanovený finančný limit vo výške 10 000 eur.

V procese posudzovania sa na jednej strane kladie dôraz na rozvojový aspekt daného projektu, a na strane druhej na udržateľnosť výsledkov dezignovaných projektov. Dôležitým faktorom preferencie je taktiež to, či navrhovaná krajina patrí ku programovým a projektovým krajinám, ktoré boli definované v Zameraní bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2019. 

V celkovom objeme je na mikrogranty na rok 2019 vyčlenená čiastka 550 000 eur. Pravidlá a postupy pre poskytovanie finančných príspevkov v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci pre zastupiteľské úrady SR sú upravené smernicou MZVaEZ SR č. 63/2017 z 3. augusta 2017.

Dokumenty:
Small Grant Application Form 2019
Financial Report 2019
Completion Report 2019