Home > Grantove vyzvy > Grantové výzvy 2020

Grantové výzvy 2020

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV SAMRS NA ROK 2020

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 20.01.2020 nasledovné výzvy:

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne – SAMRS/2020/ZB/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike – SAMRS/2020/MD/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane - SAMRS/2020/AFG/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku - SAMRS/2020/GE/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regiónoch Stredného a Blízkeho východu; Zmiernenie negatívnych vplyvov humanitárnej krízy v Južnom Sudáne a jej dôsledkov priamo ovplyvňujúc okolité krajiny (utečenecká kríza – SAMRS/2020/HUM/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 02.03.2020

Podpora pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom podpory ochrany zdravia a bezpečnosti civilného obyvateľstva UA ako predpokladu sociálno-ekonomického rozvoja krajiny – SAMRS/2020/UA/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 02.03.2020

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov- dobrovoľníkov do rozvojových krajín – SAMRS/2020/D/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 24.02.2020

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 27.01.2020 nasledovné výzvy: 

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania – SAMRS/2020/RV/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 02.03.2020

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda) – SAMRS/2020/SSA/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

Podpora nových podnikateľských partnerstiev – SAMRS/2020/PPP/1
Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020


Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 03.02.2020 nasledovné výzvy: 

Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020
 


Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 10.02.2020 nasledovné výzvy: 

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike - SAMRS/2020/KE/1 
Dátum uzatvorenia výzvy (po predĺžení): 06.04.2020

AKTUALIZÁCIA K 03.04.2020:

v súvislosti s pripravovanými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je výzva k 3. aprílu 2020 ZRUŠENÁStrategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike - SAMRS/2020/ST/KE/1

 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 20.04.2020 nasledovnú výzvu: 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu - SAMRS/2020/HUM/2
Dátum uzatvorenia výzvy: 04.05.2020
 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila dňa 04.05.2020 nasledovnú výzvu: 

Zmiernenie negatívnych vplyvov vyvolaných šíriacou sa pandémiou koronavírusu - SAMRS/2020/HUM/3 
Dátum uzatvorenia výzvy: 18.05.2020