Home > Kontakt

Kontakt

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu

Sídlo a korešpondenčná adresa :
Pražská 7
811 04 Bratislava

info@slovakaid.sk

GDPR - Ochrana osobných údajov
zodpovedná osoba: Sabina Slimáková, M.A.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov emailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk

 

Lucia Kišš, MSc.
riaditeľka SAMRS

lucia.kiss@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2600 / 0907 851 474

Mgr. Katarína Jarošová
asistentka

katarina.jarosova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2601
__________________________________________

Sabina Slimáková, M.A.
vedúca organizačného oddelenia

sabina.slimakova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2606

Ing. Jitka Navrátilová
ekonómka a personalistka
jitka.navratilova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2612 

Mgr. Janka Summer
účtovníčka a mzdárka
janka.summer@slovakaid.sk
tel.. +421-2-5978-2607

Mgr. Marta Jašureková
manažérka pre verejnú informovanosť
marta.jasurekova@slovakaid.sk 
tel.: +421-2-5978-2617

Monika Šušlová
samostatná ekonomická referentka
monika.suslova@slovakaid.sk 
tel.: +421-2-5978-2618

_____________________________________

Mgr. Renáta Mezeiová
vedúca projektového oddelenia
renata.mezeiova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2605

MSc. Veronika Trebulová
projektová a finančná manažérka
Moldavsko, Projekt V4

veronika.trebulova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2615

Ing. Lívia Siváčková
projektová a finančná manažérka
Mikrogranty
livia.sivackova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2610

PhDr. Izabela Nagyová, PhD.
projektová a finančná manažérka
Východné partnerstvo a Humanitárna pomoc Ukrajina
izabela.nagyova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2602 

Ing. Noémi Sárossy
projektová a finančná manažérka
Dobrovoľníci, Budovanie kapacít rozvojových organizácií a EÚ kofinancované projekty 

noemi.sarossy@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2613

Denisa Močková, MSc.
projektová a finančná manažérka
Rozvojové vzdelávanie a Keňa 
denisa.mockova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2603 

Ing. Jakub Šimek
projektový a finančný manažér
Program podnikateľských partnerstiev a Afganistan
jakub.simek@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2604 

Mgr. Lukáš Zamborský
manažér pre metodiku
lukas.zamborsky@slovakaid.sk

tel.: + 421-2-5978-2608


Rastislav Bílik, MSc.
projektový a finančný manažér
Projekty humanitárnej pomoci a Krajiny západného Balkánu
rastislav.bilik@slovakaid.sk

tel.: + 421-2-5978-2616

__________________________________________

Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE) 

Ing. Veronika Basta
kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy 
veronika.basta@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2611/ 0918 400 592

Alexandra Šarinová, M.A. 
kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy 
alexandra.sarinova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2614/ 0915 987 269

__________________________________________

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVaEZ SR)

Moldavská republika
Mgr. Maroš Kramár
rozvojový diplomat, ZÚ Kišinev

maros.kramar@mzv.sk

Kenská republika
Mgr. Petra Poľašková
rozvojová diplomatka, ZÚ Nairobi

petra.polaskova@mzv.sk

Gruzínsko
RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.
rozvojová diplomatka, ZÚ Tbilisi
zuzana.palosova@mzv.sk