Home > Kto sme > Legislatíva

Legislatíva

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR). Pôsobnosť SAMRS určuje § 5 zákona č. 392/2015 Z. z. o oficiálnej rozvojovej spolupráci (v znení zákona 281/2019) a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov z 5. decembra 2007.