Home > Kto sme > Pracovníci

Pracovníci

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Politika kvality SAMRS

Ciele kvality SAMRS

Etický kódex SAMRS 

________________________________________________________________________________________

Lucia Kišš, MSc.

Predtým pracovala viac ako päť rokov na ministerstve vnútra, kde pôsobila ako riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a zodpovedala za efektívnu implementáciu časti operačného programu Ľudské zdroje (450 mil. EUR). Má skúsenosti z práce v Európskej Komisii a mimovládnom sektore z Bruselu. V Indonézii pracovala pre Európsku delegáciu v oblasti obchodu a na odbore prípravy projektov v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Vyštudovala magisterské štúdium v medzinárodnom rozvoji a migrácii na University of Oxford.  Červený diplom má z medzinárodných vzťahov a politológie z University of Birmingham. Životopis k nahliadnutiu TU

riaditeľka
lucia.kiss@slovakaid.sk
tel.: +421-5978-2600 / 0907 851 474

Mgr. Katarína Jarošová
asistentka
katarina.jarosova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2601
__________________________________________

Sabina Slimáková, M.A.
vedúca organizačného oddelenia
sabina.slimakova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2606 

Ing. Jitka Navrátilová
ekonómka a personalistka
jitka.navratilova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2612 

Mgr. Dana Tóthová
účtovníčka a mzdárka
dana.tothova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2607 

__________________________________________

Mgr. Renáta Mezeiová
vedúca projektového oddelenia
renata.mezeiova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2605

MSc. Veronika Trebulová
projektová a finančná manažérka
Moldavsko, projekt V4
veronika.trebulova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2615 

Ing. Lívia Siváčková
projektová a finančná manažérka
Mikrogranty
livia.sivackova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2610 

MSc. Rastislav Bílik
projektový a finančný manažér
Projekty humanitárnej pomoci, krajiny západného Balkánu
rastislav.bilik@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2604 

Ing. Denisa Švecová
projektová a finančná manažérka
Dobrovoľníci, budovanie kapacít rozvojových organizácií

denisa.svecova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2613 

Denisa Močková, MSc.
projektová a finančná manažérka
Rozvojové vzdelávanie a EÚ kofinancované projekty 
denisa.mockova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2603

RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.
projektová a finančná manažérka
Východné Partnerstvo, Afganistan, 
finančné príspevky
zuzana.palosova@slovakaid.sk
+421-2-5978-2608 

Mgr. Petra Poľašková
projektová a finančná manažérka
Program podnikateľských partnerstiev, Keňa
petra.polaskova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2602

__________________________________________

Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE) 

Ing. Veronika Basta
kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy 
veronika.basta@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2611/ 0918 400 592

Alexandra Šarinová, M.A. 
kontaktný bod pre Nástroj na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy 
alexandra.sarinova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2614 / 0915 987 269

__________________________________________

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVaEZ SR)

Moldavská republika
Mgr. Maroš Kramár
rozvojový diplomat, ZÚ Kišinev

maros.kramar@mzv.sk

Kenská republika
PhDr. Izabela Nagyová, PhD.
rozvojový diplomat, ZÚ Nairobi

Izabela.Nagyova@mzv.sk