Home > Kto sme > Rozpočet

Rozpočet

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

  

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR). Pôsobnosť SAMRS určuje § 5 zákona č. 392/2015 Z. z. o oficiálnej rozvojovej spolupráci a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov z 5. decembra 2007.

Rozpočet SAMRS na rok 2017


Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2017
 

Rozpočet SAMRS na rok 2016

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2016
Dodatok č.1 ku Kontraktu (2016)

Dodatok č. 2 ku Kontraktu (2016)
 

Indikatívny rozpočet programu 05T0A (MZVaEZ SR) na rok 2016:
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky (2016) 
Indikatívny rozpočet na roky 2016-2018
Indikatívny rozpočet na rok 2016 (MZVaEZ a SAMRS)
Spresnenie zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 2016 

Výdavky na rozvojovú pomoc SR na roky 2013-2015 (všetky rezorty):