Domov > Kto sme > Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Zmluvy verejného obstarávania

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu plní uznesenie vlády SR č. 491/2010 z 15. júla 2010 týkajúce sa  zverejneňovania zmlúv ministerstiev a verejných inštitúcií zverejňovaním svojich zmlúv na stránkach MZVaEZ SR: Zmluvy verejného obstarávania  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu zverejňuje  od 1.1. 2011 zmluvy aj v  Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk)

Vystavené objednávky a prijaté faktúry

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na stránkach MZVaEZ SR vystavené objednávky a prijaté faktúry po 1. januári 2011, pokiaľ nesúvisia s povinne zverejňovanou zmluvou: Vystavené objednávky a prijaté faktúry

Verejné obstarávanie

Informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “§ zákona”), tak ako boli alebo sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (OJ)  a/alebo vo Vestníku verejného obstarávania.