Domov > Kontakt

Kontakt

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu

Sídlo a korešpondenčná adresa :
Pražská 7
811 04 Bratislava

info@slovakaid.sk

GDPR - Ochrana osobných údajov
zodpovedná osoba: Sabina Slimáková, M.A.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov emailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk

 

Lucia Kišš, MSc.
riaditeľka SAMRS

lucia.kiss@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2600 / 0907 851 474

Mgr. Katarína Jarošová
asistentka

katarina.jarosova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2601
__________________________________________

Sabina Slimáková, M.A.
vedúca organizačného oddelenia

sabina.slimakova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2606

Ing. Jitka Navrátilová
ekonómka a personalistka
jitka.navratilova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2612 / 0918 400 587

Mgr. Dana Tóthová
účtovníčka a mzdárka
dana.tothova@slovakaid.sk
tel.. +421-2-5978-2607 / 0918 400 586

_____________________________________

Mgr. Renáta Mezeiová
vedúca projektového oddelenia
renata.mezeiova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2605

MSc. Veronika Trebulová
projektová a finančná manažérka
Moldavsko, projekt V4

veronika.trebulova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2615/ 0918 400 589

Ing. Lívia Siváčková
projektová a finančná manažérka
Mikrogranty
livia.sivackova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2610 / 0918 400 584

MSc. Rastislav Bílik
projektový a finančný manažér
Projekty humanitárnej pomoci, krajiny západného Balkánu
rastislav.bilik@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2604 / 0918 400 591

Ing. Denisa Švecová
projektová a finančná manažérka
Dobrovoľníci, budovanie kapacít rozvojových organizácií

denisa.svecova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2613 / 0918 400 590

Denisa Močková, MSc.
projektová a finančná manažérka
Rozvojové vzdelávanie
denisa.mockova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2603 / 0918 400 593

RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.
projektová a finančná manažérka
Východné Partnerstvo, Afganistan, kofinancované projekty, 
finančné príspevky
zuzana.palosova@slovakaid.sk
tel.. +421-2-5978-2608 / 0915 699 223

Mgr. Petra Poľašková
projektová a finančná manažérka
Program podnikateľských partnerstiev, Keňa
petra.polaskova@slovakaid.sk
tel.. +421-2-5978-2602 / 0908 723 697

__________________________________________

Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR)

Ing. Veronika Basta
programová manažérka CETIR
veronika.basta@slovakaid.sk
tel.. +421-2-5978-2611/ 0918 400 592

Alexandra Šarinová, M.A. 
programová manažérka CETIR
alexandra.sarinova@slovakaid.sk
tel.. +421-2-5978-2614/ 0915 987 269

__________________________________________

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVaEZ SR)

Moldavská republika
Mgr. Maroš Kramár
rozvojový diplomat, ZÚ Kišinev

maros.kramar@mzv.sk

Kenská republika
PhDr. Izabela Nagyová, PhD.
rozvojový diplomat, ZÚ Nairobi

Izabela.Nagyova@mzv.sk