Domov > Kto sme > Pracovníci

Pracovníci

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Lucia Kišš, MSc.

Predtým pracovala viac ako päť rokov na ministerstve vnútra, kde pôsobila ako riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a zodpovedala za efektívnu implementáciu časti operačného programu Ľudské zdroje (450 mil. EUR). Má skúsenosti z práce v Európskej Komisii a mimovládnom sektore z Bruselu. V Indonézii pracovala pre Európsku delegáciu v oblasti obchodu a na odbore prípravy projektov v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM). Vyštudovala magisterské štúdium v medzinárodnom rozvoji a migrácii na University of Oxford.  Červený diplom má z medzinárodných vzťahov a politológie z University of Birmingham. Životopis k nahliadnutiu TU

riaditeľka
lucia.kiss@slovakaid.sk
tel.: +421-5978-2600 / 0907 851 474

Mgr. Katarína Jarošová
asistentka
katarina.jarosova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2601
__________________________________________

Sabina Slimáková, M.A.
vedúca organizačného oddelenia
sabina.slimakova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2606 

Ing. Jitka Navrátilová
ekonómka a personalistka
jitka.navratilova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2612 / 0918 400 587

Mgr. Dana Tóthová
účtovníčka a mzdárka
dana.tothova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2607 / 0918 400 586

__________________________________________

Mgr. Renáta Mezeiová
vedúca projektového oddelenia
renata.mezeiova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2605

MSc. Veronika Trebulová
projektová a finančná manažérka
Moldavsko, projekt V4
veronika.trebulova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2615 

Ing. Lívia Siváčková
projektová a finančná manažérka
Mikrogranty
livia.sivackova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2610 / 0918 400 584

MSc. Rastislav Bílik
projektový a finančný manažér
Projekty humanitárnej pomoci, krajiny západného Balkánu
rastislav.bilik@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2604 / 0918 400 591

Ing. Denisa Švecová
projektová a finančná manažérka
Dobrovoľníci, budovanie kapacít rozvojových organizácií

denisa.svecova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2613 / 0918 400 590

Denisa Močková, MSc.
projektová a finančná manažérka
Rozvojové vzdelávanie
denisa.mockova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2603 / 0918 400 593

RNDr. Zuzana Pálošová, PhD.
projektová a finančná manažérka
Východné Partnerstvo, Afganistan, kofinancované projekty, 
finančné príspevky
zuzana.palosova@slovakaid.sk
+421-2-5978-2608 / 0915 699 223

Mgr. Petra Poľašková
projektová a finančná manažérka
Program podnikateľských partnerstiev, Keňa
petra.polaskova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2602 / 0908 723 697

__________________________________________

Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (CETIR)

Ing. Veronika Basta
programová manažérka CETIR
veronika.basta@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2611/ 0918 400 592

Alexandra Šarinová, M.A. 
programová manažérka CETIR
alexandra.sarinova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2614 / 0915 987 269

__________________________________________

Rozvojoví diplomati SlovakAid (MZVaEZ SR)

Moldavská republika
Mgr. Maroš Kramár
rozvojový diplomat, ZÚ Kišinev

maros.kramar@mzv.sk

Kenská republika
PhDr. Izabela Nagyová, PhD.
rozvojový diplomat, ZÚ Nairobi

Izabela.Nagyova@mzv.sk