Domov > Novinky > Projektová výzva UNDEF

Projektová výzva UNDEF

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

The United Nations Democracy Fund (UNDEF), vyhlasuje 11. kolo projektovej výzvy, ktorá trvá od 18.11. do 18.12.2016. Projekty financované UNDEF sú dvojročné a predstavujú granty vo výške od 100 do 300 tisíc USD.

Projekty v tomto kole by mali byť zamerané na tieto oblasti:

·        Posilnenie práva žien / Rodová rovnosť (Women’s rights and empowerment / Gender equality)

·        Komunitná aktivita (Community activism)

·        Právny štát a ľudské práva (Rule of law and human rights)

·        Zapojenie mládeže (Youth engagement)

·        Posilnenie kapacity občianskej spoločnosti pre interakciu s vládou (Strengthening civil society capacity for interaction with Government)

·        Médiá a slobodný prístup k informáciám (Media and freedom of information)

·        Nástroje pre poznanie (Tools for knowledge)

V tomto kole UNDEF víta najmä projekty na podporu pluralizmu, diverzity a inklúzie.

Výzva v anglickom jazyku

Výzva vo francúzskom jazyku