Home > Novinky informacie > Štatistiky

Štatistiky

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Portál DEV:
Portál DEV: www.slovakdev.sk poskytuje komplexné štatistické údaje o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky. Návštevníci nájdu na stránke údaje o oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance – ODA), ktorú Slovensko poskytlo partnerským krajinám v roku 2013. Portál umožňuje získať detailné informácie o bilaterálnej a multilaterálnej pomoci, teritoriálnom i sektorovom členení ODA SR ako aj o konkrétnych projektoch, ktoré SR realizovala vo svojich prioritných krajinách v minulom roku. Základ publikovaných informácií tvoria oficiálne štatistické dáta, ktoré je Slovensko povinné pravidelne posielať Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. SR sa stala plnoprávnym členom uvedeného výboru v septembri 2013.Štatistika ODA SR a  bilaterálnej ODA SR (2003-2012):