Home > Novinky > Schválené žiadosti: podpora rozvojových intervencií v Afganistane a vo východnej subsaharskej Afrike

Schválené žiadosti: podpora rozvojových intervencií v Afganistane a vo východnej subsaharskej Afrike

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Zverejňujeme zoznam žiadostí o dotáciu v rámci výziev SAMRS/2020/AFG/1 – Podpora rozvojových intervencií v Afganistane, SAMRS/2020/SSA/1 - Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda), spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 20.05.2020, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o dotáciu k predloženiu potrebných dokladov a následnému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie. 
Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

Komisia MZVEZ SR odporučila neschváliť žiadosti uvedené v tabuľke nižšie. SAMRS listom informuje všetkých žiadateľov o výsledkoch schvaľovacieho procesu 2020. 
Žiadosti v zozname nižšie nie sú usporiadané v poradí podľa počtu získaných bodov.

 

Zoznam externých hodnotiteľov pre výzvu SAMRS/2020/AFG/1:

Mgr. I. Raslavská, PhD.
J. Michalko, MSc.   

Zoznam externých hodnotiteľov pre výzvu SAMRS/2020/SSA/1:

PhDr. J. Haško
Ing. B. Křivánková, PhD.