Home > Novinky > Ďalšie výzvy SlovakAid

Ďalšie výzvy SlovakAid

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu vyhlásila 7.3.2019 ďalšie dve výzvy na prekladanie žiadostí o dotácie v oblasti rozvojovej spolupráce SR.

Prvá výzva je zameraná na podporu globálneho a rozvojového vzdelávania a integrácie rozvojovej problematiky a jej začleňovanie do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl - SAMRS/2019/RV.

Cieľom ďalšej výzvy je podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania - SAMRS/2019/EK.

Uzávierka oboch výziev je 12.4.2019

Tešíme sa na nové projekty.