Home > Novinky > Vyhlasujeme esej súťaž

Vyhlasujeme esej súťaž

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje dňa 16.9.2019 súťaž o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť:

  • študenti všetkých slovenských univerzít a vysokých škôl, verejných, štátnych aj súkromných, ktorí majú preukázateľné občianstvo SR, študujú v bakalárskom alebo magisterskom/inžinierskom stupni štúdia v dennej forme a plynule ovládajú anglický jazyk aspoň na úrovni B2;
  • študenti všetkých zahraničných univerzít a vysokých škôl, verejných, štátnych aj súkromných, ktorí majú preukázateľné občianstvo SR, študujú v bakalárskom alebo magisterskom/inžinierskom stupni štúdia v dennej forme a plynule ovládajú anglický jazyk aspoň na úrovni B2.

Témy esejí: 

Téma č.1: Addressing the financing gap in reaching the SDGs: how to effectively involve the private sector?

Téma č.2: Role of the SDGs in addressing migration: what works and what does not?

Téma č.3: Global climate crisis: what is the role of SlovakAid? 

Podmienky súťaže:

Štatút esej súťaže SAMRS
Prihlasovací formulár
Čestné vyhlásenie

Esej zasielajte do súťaže elektronicky vo formáte .doc, na emailovú adresu katarina.jarosova@slovakaid.sk, najneskôr do 18.11.2019 do 23:59 hod. Do predmetu emailu odosielateľ je potrebné uviesť „SÚŤAŽ, svoje meno a priezvisko“.

Ďakujeme a tešíme sa na zaujímavé čítanie.
tím SAMRS