Home > Rozvojova pomoc > Afganistan

Afganistan

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia
AFGANISTAN
Ako pomáhame: 

Afganistan je teritoriálnou prioritou SlovakAid od roku 2003. Slovenské subjekty tu realizovali doteraz najmä projekty v oblasti školstva, zdravotníctva a posilňovania bezpečnosti. Afganistan patrí medzi najmenej rozvinuté krajiny sveta (Least Developed Countries - LDC) a vývoj v krajine má dopad aj na Európu vrátane SR (boj s terorizmom, nelegálny obchod s narkotikami a pod.). Rozvojové aktivity MZVaEZ SR sú v synergii s pôsobením MO SR a zapadajú do medzinárodných záväzkov SR v oblasti bezpečnostnej politiky. Z uvedených dôvodov ostáva Afganistan programovou krajinou SlovakAid na nasledujúce päťročné obdobie. Náročné bezpečnostné podmienky si budú vyžadovať úzku spoluprácu s bilaterálnymi a multilaterálnymi donormi a dlhodobé pokrytie rozvojovej agendy rozvojovým diplomatom priamo v Afganistane.

Sektorové priority Slovenskej ODA v Afganistane:

  • vzdelávanie – vzdelávanie so zameraním na vstup na trh práce a vlastné podnikanie s dôrazom na ženy a mladých ľudí, odborné vzdelávanie zdravotníckeho personálu a vzdelávanie v poľnohospodárstve;
  • reforma bezpečnostného sektora;
  • poľnohospodárstvo – potravinová bezpečnosť, modernizácia poľnohospodárskeho sektora (produkcia a spracovanie).

* Zdroj údajov v tabuľke: www.worldbank.org; www.cia.gov.

 

DATABÁZA PROJEKTOV SlovakAid: 
Fotogaléria: