Home > Video

Video

An end to poverty, hunger and inequality worldwide. That and more is the ambitious agenda of the Sustainable Development Goals (SDGs), agreed upon by 193 countries at the United Nations in September 2015.

A discussion with Bill and Melinda Gates on catalysing action on the new Sustainable Development Goals
William H. Gates III, Co-Chair, Bill & Melinda Gates Foundation, USA

Európska komisia vyhlásila rok 2015  za Európsky rok rozvoja (EYD2015). EYD je prvým európskym rokom, ktorý bude mať silný globálny rozmer a predstavuje jedinečnú príležitosť na rozsiahlu verejnú diskusiu a  zapojenie občanov do vízie Európy o globálnom rozvoji. Je tiež príležitosťou zhodnotiť, čo sa v rozvojovej agende doposiaľ dosiahlo a aké sú vízie pre spoluprácu s rozvojovými krajinami na ďalšie roky.

Na svete ešte stále približne 1,3 miliardy ľudí žije v extrémnej chudobe, mnohí z nich musia často krát vyžiť z menej ako 1,25 USD na deň. Európska únia je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. V rámci programu EuropeAid (za posledných desať rokov) mohlo vďaka finančným prostriedkom EÚ navštevovať základné školy takmer 14 miliónov žiakov, viac ako 70 miliónov ľudí získalo prístup ku kvalitnejšej pitnej vode a viac ako 7,5 milióna pôrodov sa uskutočnilo za prítomnosti kvalifikovaného zdravotníckeho personálu.

Afriktivity je fotograficko - dokumentárny projekt, ktorého autormi sú novinárka Zuzana Halánová a fotograf Daniel Laurinc. Cieľom projektu bolo zdokumentovať vybrané rozvojové projekty SlovakAid v Keni a zmapovať činnosť slovenských organizácií a ich terénnych pracovníkov, ktorí tu pôsobia. Viac o projekte nájdete na  www.afriktivity.com

Rozvojová pomoc dokáže pomôcť zachraňovať životy, umožniť deťom chodiť do škôl, znížiť mieru chudoby a ľudksého utrpenia. V súčasnosti ale nikto presne nevie, koľko peňazí, kde a na aký účel sa použije. Vo väčšine prípadov ani samotné vlády prijímajúcich krajín nemajú presné údaje o poskytovanej pomoci. Táto skutočnosť znižuje potenciál rozvojovej pomoci a jej účinnosť. S detailnými informáciami o pomoci, občania v donorských aj recipientských krajinách môžu lepšie posúdiť, či finančné prostriedky použité na rozvojovú pomoc majú požadované dopady.

 

Človek v Afganistane - SR, 2013, 20 min., réžia: B. Bočev

Rozprávanie o každodennom živote v Afganistane z pohľadu Slováka, ktorý pomáha pri rozvoji krajiny. Film vykresľuje Afganistan a jeho obyvateľov veľmi nežnou optikou každodenného života a lásky k človeku. Cez rozprávanie rozvojového pracovníka Mária Straku sa dozviete o tom, akí v skutočnosti sú Afganci, čo ich trápi, čo teší. Cez rozvojové projekty na podporu živobytia chudobných a vzdelávania ukazuje, ako veľmi sa ľudia v tejto krajine musia snažiť, ak chcú lepší život. Napriek pozitívnym výsledkom však z filmu cítiť aj strach ľudí o vlastnú bezpečnosť a o budúcnosť tejto ťažko skúšanej krajiny.

Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky sa stala integrálnou súčasťou a nástrojom slovenskej zahraničnej politiky v roku 2003. Za 10 rokov Slovensko prispelo ku globálnemu rozvoju v 23 krajinách sveta a prispelo na oficiálnu rozvojovú pomoc sumou 627,53 mil. USD.

Global South-South Development Expo 2013, ktoré sa uskutoční koncom októbra v Nairobi (GSSD Expo) je platformou pre zdieľanie a transfer ideí a riešení pre rozvoj pre krajiny globálneho Juhu. Expo je príležitosťou pre zdieľanie tzv. SDSs ( "Southern-grown development solutions") a priestorom pre interaktívny dialóg donorskej komunity, multilaterálneho systému a verejno-privátneho partnerstva ( "public-private partnership").

 

Stránky