Home > Video > Transparentná rozvojová pomoc

Transparentná rozvojová pomoc

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Rozvojová pomoc dokáže pomôcť zachraňovať životy, umožniť deťom chodiť do škôl, znížiť mieru chudoby a ľudksého utrpenia. V súčasnosti ale nikto presne nevie, koľko peňazí, kde a na aký účel sa použije. Vo väčšine prípadov ani samotné vlády prijímajúcich krajín nemajú presné údaje o poskytovanej pomoci. Táto skutočnosť znižuje potenciál rozvojovej pomoci a jej účinnosť. S detailnými informáciami o pomoci, občania v donorských aj recipientských krajinách môžu lepšie posúdiť, či finančné prostriedky použité na rozvojovú pomoc majú požadované dopady.

 

Video embed: