Home > Video

Video

Miléniové ciele sústreďujú pozornosť svetového spoločenstva na dosiahnutie podstatného, merateľného zlepšenia kvality života ľudí. Stanovujú merateľné kritériá nielen pre rozvojové krajiny, ale aj pre bohaté krajiny a medzinárodné inštitúcie, ktoré podporujú rozvojové programy v menej rozvinutých častiach sveta. Slovensko sa prostredníctvom svojich najvyšších predstaviteľov na summite OSN v roku 2005 k plneniu týchto cieľov jednoznačne prihlásilo. Ako člen EÚ a špecializovaných organizácií systému OSN je Slovensko intenzívne zapojené do riešenia globálnych úloh.

 

Projekt s názvom Slovensko-keňská spolupráca pre moderné školy je zameraná na štyri školy vo Voi District s cieľom zabezpečiť digitálnu technológiu, školenie pre učiteľov, výmenné študijné pobyty učiteľov a začatie vzdelávania na základe projektov, kde študenti pomáhajú lokálnym komunitám využívať svoje novonadobudnuté IKT zručnosti. Podrobnejšie informácie o projekte je možné nájsť na www.nadaciapontis.sk. Projekt je financovaný z oficiálneho programu rozvojovej pomoci Slovenskej republiky – SlovakAid.

Dva zaujímavé prístupy, e-gardening a informatizácia stredných škôl a vzdelávanie na základe projektov, boli použité slovenskými mimovládnymi organizáciami, Človek v ohrození a Nadácia Pontis, v Keni. Ich cieľom je modernizácia kenského vzdelávacieho systému pre vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj v krajine. Viac informácií o projekte nájdete na: www.V4Aid.eu

Video dokument o Detskom centre v najväčšom slume Afriky v Nairobi – Ushirika – bol vytvorený slovenským dobrovoľníkom Ondrejom Zoričákom, ktorý v tomto centre pôsobil ako dobrovoľník v rámci  Programu vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín, financovaného z prostriedkov SlovakAid. 

Stránky