Home > Whistleblowing

Whistleblowing

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPDF verziaPDF verzia

Transparentnosť týkajúca sa manažmentu poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky považujeme za jednu z kľúčových podmienok jej efektívneho fungovania. V prípade, ak máte dôvodné podozrenie, že bol v súvislosti s činnosťou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, zamestnancov agentúry, jej kontraktorov alebo partnerských organizácií, spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania alebo nepriamej korupcie prosím použite nasledovný formulár. Formulár je možné odoslať aj anonymne.

*Podozrenia možno podať aj anonymne. Ak však chcete byť o výsledku prešetrenia informovaní, je potrebné uviesť kontaktné údaje: meno, priezvisko, telefón alebo e-mail.